برنامه توسعه دانشجویی

برنامه توسعه دانشجویی
 • آیا رشته تحصیلی شما در هماهنگی با شخصیت شما است؟
 • چرا اغلب افراد، دائم در حال تغییر شغل خود هستند و هیچوقت آرام نمی‌گیرند؟
 • چرا افراد در انجام بعضی کارها موفق تر عمل می‌کنند؟

برای پاسخ به سوالات زیر ما به شما شرکت در برنامه توسعه فردی دانشجویی را پیشنهاد می کنیم.

دانشجویان عزیز:
شخصیت ما ابعاد پیچیده ای دارد که باید به آن‌ توجه کنیم. هر چه جنبه‌های بیشتری از شخصیت ما با کاری که انجام می‌دهیم همخوانی داشته باشد، از کاری که انجام می‌دهیم راضی تر خواهیم بود. ما برنامه توسعه فردی را تدوین و به اجرا درآورده ایم که در آن شما میتوانید با کمک مربیان ما به خودشناسی برسید و برای خود برنامه ریزی داشته باشید. ما در این دوره نه تنها شما را با دنیای درون خودتان آشنا می کنیم بلکه به شما مهارت های ارتباط موثر، رزومه نویسی و مهارت های مصاحبه استخدامی را میآموزیم.

سرفصل های دوره:

 • شناخت ویژگی های شخصیتی و درونی خود
 • کشف نقاط قوت و ضعف خود در ارتباط با دیگران
 • آشنایی با مهارت های ورود به بازار کار و حوزه صنعت
 • آشنایی با مهارت هایی که در بازار کار با آنها سنجیده می شویم (KSAB)
 • مهارت انتخاب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بر مبنای شناخت واقعی از شخصیت، توانایی ها و علایق خود
 • تقویت هوش هیجانی و کاربرد آن برای دستیابی به اهداف
 • نوشتن برنامه استراتژی برای دست یافتن به اهداف مشخص شده
 • تدوین چشم انداز های ۵ ساله، ۱۰ ساله

نتایج مورد انتظار پس از گذراندن دوره توسعه فردی دانشجویی:

 • کسب اعتماد به نفس بالاتر در مهارت‌های فردی و به کار‌گیری آن‌ها در زندگی، محل کار و دانشگاه
 • تسهیل برنامه ‌ریزی مسیر شغلی
 • تعامل و ارتباط بهتر با جامعه، خانواده، همکاران و دوستان
 • شناسایی راه‌کارها و سیاست‌های کسب موفقیت
 • تطابق اهداف شخصی با اهداف شغلی فرد

 

بستن