برند کارفرما

برند کارفرما

برند کارفرمایی“ کمک می کندیک هویت مشخص در ذهن و قلب کارکنان و افراد جویای کار در بازار کار ایجاد شود. برای مثال گوگل با ارائه فضایی متفاوت و ارتباطی غیر رسمی، افرادی را مشتاق به کارکردن در گوگل می کند که به تعادل بین کار و زندگی خود اهمیت می دهند.

کافه ام بی ای با رویکردی نوین به حوزه سرمایه انسانی آماده همکاری با شرکت‌ها در جهت پیشبرد و یکپارچه نمودن بحث منابع انسانی در آن‌ها است. بر این اساس مجموعه کافه ام بی ای “برند کارفرمایی” سازمان ها را طی مراحل زیر به اجرا در خواهد آورد.

۱- تعیین اهداف

۲-  تعریف  پیام

۳- اجرای پیام در داخل و بیرون سازمان

۴- تعاملات و شبکه های ارتباطی

۵- بازخورد و ارزیابی

بستن