تحقیقات بازار

چرا تحقیقات بازاریابی
  • امروزه داشتن اطلاعات به همراه یک برنامه منظم برای تمامی شرکت ها و سازمان ها امری حیاتی و غیر قابل انکار به حساب می آید که این امر میسر نمی شود مگر با اجرای تحقیقات بازاریابی توسط شرکت ها. تحقیقات بازاریابی اولین گام شرکت ها برای ورود به بازار پرطلاطم امروزی است. در دنیای رقابتی امروز، شرکت هایی که بدون اجرای تحقیقات بازاریابی قدم در راه کسب و کار می گذارند به طور قطع با اشتباهات و خطای بسیاری در بازار مواجه خواهند شد که در صورت اجرای پروژه های تحقیقات بازاریابی این خطا به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و هزینه کمتری را به مجموعه تحمیل خواهد کرد.
تحقیقات حل مسئاله

که بیشتر مناسب شرکت هایی است که متأسفانه فروش چندان مناسبی ندارند یا سهم بازار خود را از دست داده اند یا رقبا جایگزین آنان شده اند یا میزان رضایت از محصولات و خدمات شرکت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.

تحقیقات مقیاس سازی

رویکرد دوم، شرکت هایی را در بر می گیرد که در مرحله بلوغ از محصولات خود قرار دارند یا به عبارت دیگر شرکت هایی که رهبر بازار خود هستند. این نوع از تحقیقات بازاریابی به عنوان مقیاس سازی (Scale Development) شناخته می شوند و در واقع در پی یافتن عارضه نیستند بلکه بیشتر به دنبال مدلی کامل و جامع و مهمتر از همه مدلی سفارشی برای فروش و بازاریابی بهتر محصولات و خدمات آن شرکت هستند.

هدف فعالیت های بازاریابی

هدف فعالیت های بازاریابی در نگاه به بازار رخدادهای آن نیست، بلکه دارای طرح های متعدد و برنامه های تحقیقاتی بوده و کاملاً قانونمند عمل می کنند. به خصوص آنها به دنبال روشن ساختن حقایقی هستند که حجم وسیعی از تصورات یا تعصبات متعدد آن ها را احاطه کرده است.

در سالهای قبل چه گذشته؟

در سالهای قبل علاقه کمتری به مباحث تحقیقات بازاریابی وجود داشت و علت آن ناملموس بودن اینگونه پروژه ها در مراحل ابتدایی بود. بسیاری از شرکت ها در همان روزها و ماه های اول، انتظار تغییر و تحول اساسی در مباحث فروش و بازاریابی خود داشتند و علت این است که تحقیقات بازاریابی پس از حداقل سه ماه، بازخورد و اثربخشی خود را نشان می دهد. ولی امروزه اثربخشی این گونه مباحث برای همگان آشکار شده است و علاقه بسیاری به تحقیقات بازاریابی در میان شرکت ها موج می زند به گونه ای که بسیاری از شرکت ها در ایران، واحد یا ساختمانی مجزا برای امر تحقیقات بازاریابی خود در نظر گرفته اند. در دنیای امروز ورود محصولات و خدمات جدید یا تیزر و بیلبوردهای تبلیغاتی بدون اجرای پروژه های تحقیقات بازاریابی کمی و کیفیامری بسیار خطرناک است و اشتباهی نا بخشودنی به حساب می آید. بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا محصولات خود را به یکباره و با تولید انبوه (عریان) روانه بازار نمی کنند بلکه پس از تست مفهوم و تست بازار، نمونه اولیه محصول را وارد بازار می کنند.

بستن