جذب و استخدام

جذب و استخدام

همان طور که می دانید سازمان های پیشرو به دنبال افرادی هستند که:

۱-  متناسب با فرهنگ سازمانی باشند.

۲-  شایستگی ها، مهارت ها و الزامات رفتاری برای داشتن عملکرد بالای شغلی را داشته باشند

۳-   پتانسیل لازم برای دیدن آموزش‌های آتی را دارا باشند

خدمات کافه ام بی ای در این حوزه عبارتند از:

·  طراحی، تبلیغ و آگهی شغل

·  بررسی رزومه ها

·  انجام مصاحبه های استخدامی

·   ارزیابی کاندیداها از نظر رفتاری

·  روانه سازی: استقرار و توجیه کارکنان جدید در بدو ورود به سازمان

بستن