خدمات آموزش اختصاصی سازمان

خدمات آموزش اختصاصی سازمان

کافه ام بی ای با طرح دوره‌های آموزشی اختصاصی، متناسب با نیاز سازمان‌ها، ابزاری برای رشد و توسعه مهارت‌ها و کم شدن تعارض‌ها فراهم‌آورده است. آموزش سازمانی امروزه در دنیا در سیکل (ارزیابی، آموزش و تثبیت) انجام می شود و پس از مرحله تثبیت دوباره ارزیابی صورت می گیرد.

 

کافه ام بی ای در مقوله آموزش در کسب و کارها، رویکردی فرآیندی دارد. این رویکرد فرآیندی، شامل ارزیابی، آموزش و تثبیت می باشد که در ذیل به کلیات مراحل آن خواهیم پرداخت.

۱٫  برگزاری جلسه با سازمان‌ متقاضی و شناخت و عارضه یابی در سازمان.

۲٫  فراهم شدن دسترسی سازمانی برای کارکنان مورد نظر سازمان و انجام آزمون‌های خاص جهت ارزیابی سیلابس‌های مورد نیاز برای سازمان.

۳٫  ارائه گزارش کلی از ارزیابی مقدماتی به سازمان.

۴٫  طراحی ماژول‌های آموزشی، متناسب با ارزیابی اولیه سازمان.

۵٫  اجرای آموزش‌ها در قالب کارگاه، فعالیت آموزشی و بازی ها. 

۶٫  اجرای دوره‌های کوچینگ توسط مربیان کافه ام بی ای، جهت تثبیت آموخته ها. 

۷٫  پس از کوچینگ، ارزیابی مجددی برای سنجش اثر بخشی فرآیند طی شده صورت می‌پذیرد. در این مرحله نیز گزارشی از گروه کافه ام بی ای به سازمان جهت اطلاع و بررسی بیشتر ارائه می‌گردد. 

لیست آموزش های کافه ام بی ای در بخش آموزش های سازمانی

بستن