مشتریان

برخی از مشتریان ما

پارادایم «گذشته نگر» حاکم بر جامعه ایران موجب شده ایرانی ها علاقه زیادی به «پیشینه» یا همان «رزومه» داشته باشند. در واقع، پیش و بیش از آنکه بدانند و بخواهند بدانند چه «آینده ای» می توانی برای آنها بسازی، می خواهند بدانند چه «گذشته ای» برای خودت ساخته ای و این را مهمترین معیار قضاوت خود قرار می دهند… تا حدی هم درست است، ولی تا حدی!
نکته مهم و قابل توجه این است که همکاری های ما با مشتریان، در حوزه های مختلف برندینگ در ​زمانهای مختلف و ​شرایط متفاوت و همچنین در ​بخشهای مختلف فرایند برندینگ صورت گرفته است. بنابراین وجود نام و لوگوی برندها در صفحه مشتریان ما به منزله این نیست که کافه ام بی ای تنها مشاور برند آنها در همه بخشهای فرایند برندنیگ بوده یا هست.
در اینجا ​برخی از مشتریان ما که برندهای شناخته شده بین المللی و ایرانی فعال در ایران هستند و بصورت جزئی (در بخشی از فرایند برندینگ) یا ​جامع که کافه ام بی ای ​در ده سال گذشته افتخار همکاری با آنها را داشته ایم را می بینید.بدیهی است بخش عمده ای از پروژه های برندینگ ما مربوط به سازمانها، محصولات و ​برندهای بالقوه ای است که در حال برنامه ریزی برای ورود به بازار هستند و هنوز به گام هفتم فرایند برندنیگ (اجرا) نرسیده اند، بنابراین هنوز در ذهن و قلب مخاطبان جایگاهی بدست نیاورده اند و معرفی آنها هنوز زود است.

بستن