پکیج های تفسیر تلفیقی

هر یک از  آزمون‌های موجود در سایت کافه ام بی ای یک بعد خاص از جنبه‌های روانشناختی را می‌سنجند. به طور کلی آزمون‌های روانشناختی موجود در سایت ما،ابعاد مختلف انسان شامل ناخودآگاه کهن الگویی، مدل ذهنی، شخصیت شناسی، رفتار شناسی و توانایی‌های ذهنی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

 

آنچه به صورت اختصاصی می‌تواند به شناخت بیشتر افراد کمک کند، استفاده از پکیج تفسیر اختصاصی است. داشتن این تفسیر اختصاصی کمک می‌کند تا فردبتواند برنامه توسعه فردی جامع‌تری را تدوین کند. این تفاسیر اختصاصی مخصوص فرد و با توجه به شرایط فردی وی تدوین می‌شود تا بتواند جنبه‌های مختلفی اززوایای شخصیتی خود را به صورت جامع در دسترس داشته باشد. این تفاسیر بر اساس پروفایل شخصی که شامل سن، شغل، موقعیت کاری و سایر مشخصات است،تدوین می‌شود. در تفاسیر عمومی کلیتی به افراد در مورد ابعاد شخصیتی داده می‌شود، اما این تفاسیر عمومی ممکن است با توجه به خصوصیات هر فرد متفاوتباشد و حتی تعابیر خاصی داشته باشد، از سویی، دیگر افراد در پاسخگویی به سوالات ممکن است به جای من حقیقی، من ایده آل خود را در نظر گرفته باشند و یا درپاسخگویی به برخی از تست ها رویکردهای اشتباه دیگری را مد نظر قرار داده باشند.

بدین منظور تنها راه حل کاهش خطاهای انسانی در پاسخ گویی به آزمون ها و شناخت زوایای مختلف شخصیت و رفتارها، تلفیق تفسیر آزمون های روانشناسی معتبر، با یکدیگر می‌باشد.

تفسیر های اختصاصی به شما کمک می‌کند تا به صورت خاص تفسیری از خود با توجه به شرایط خاص خود داشته باشید. این تفاسیر می‌تواند به فرد کمک کند تانتیجه جامعی از آزمون‌ها داشته باشند. در این تفسیر با توجه به پکیج انتخابی، فرد می‌تواند به صورت ۳۶۰ درجه ابعاد شخصیتی و رفتاری خود را با توجه بهآزمونهایی که در آن شرکت کرده است دریافت کند. این تفاسیر با توجه به نتایج آزمون های فرد تهیه می‌شود و اگر فرد در انجام آزمون ها صداقت لازم را نداشتهباشد به طبع ضریب بهره برداری از  تفسیر اختصاصی برای او کمتر خواهد بود. در این تفاسیر سعی شده است تا نقاط قوت و ضعف افراد به صورت کلی مد نظر قرارگیرد و راهکارهایی برای تبدیل شدن تهدیدها به فرصت‌ها داده شود. این تفاسیر جنبه راهکاری دارند و جنبه درمانی و روانشناسی ندارند. بیشتر سعی شده در حوزهتوسعه و رشد فردی و راهکاری برای انتخاب شغل، تثبیت جایگاه شغلی و یا کسب و کار جدید باشند.

کافه ام بی ای با همین رویکرد، متناسب با نیاز سازمان در زمینه های مختلف از جذب نیرو گرفته تا ارتقا و آموزش پرسنل، از ترکیب تفسیر آزمون های مختلف استفاده می نماید. این ترکیب‌ها، به سازمان‌ها کمک می‌کند به درستی در مسیر توسعه پایدار، حرکت نمایند. برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

بستن