بازاریابی

معرفی خدمات مجموعه کافه ام بی ای (Cafe MBA ): مشاوره بازاریابی، فروش و تحقیقات بازار

مجموعه کافه ام بی ای (Cafe MBA ) به مدیریت مرتضی امیری با اجرا و نظارت بر بیش از ۷۰ پروژه تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) و برنامه های بازاریابی (Marketing Plann) با هدف کاربردی کردن مطالب علمی در بنگاه های اقتصادی، مشاوره مبنی بر متدهای جدید بازاریابی و تحقیقات بازار با بهره گیری از اساتید و متخصصین مجرب در این حوزه، تحت نظارت و عضویت انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا (ESOMAR) با فعالیت ها و توانمندی هایی به شرح زیر دایر گردیده است:

۱- تحقیقات بازار ( مشتری، بازار،محصول، خدمات، قیمت، توزیع، تبلیغات، پیشبرد فروش، برند، جایگاه سازی و سایر)

۲- مشاوره بازاریابی

۳- تدریس و آموزش دوره های بازاریابی و تحقیقات بازار

۴- برگزاریWork Shop آموزشی ( دوره های کوچینگ تحقیقات بازاریابی)

۵- طراحی (Marketing Plan)

۶- طراحی (Business Plan)

۷- طراحی (IMC Plan)

۸٫ طراحی (Brand Planning)

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار (Market Research) یک فرایند شناخته شده در تمام جهان در جهت جلوگیری از ضررها و آسیب های احتمالی برای یک شرکت یا مؤسسه خدماتی با هدف پیشرفت و توسعه در جهت دستیابی به سهم بازار بالاتر ، فروش بیشتر، سود بیشتر و در نتیجه سبقت گرفتن از رقبا در دنیای بسیار رقابتی امروز می باشد. در خلال یک تحقیقات بازار جامع و کامل می توان به بسیاری از مفاهیم بازاریابی دست یافت ، که امروزه چه برای شرکت ها و مؤسسات خدماتی که می خواهند وارد بازارهای جدید شوند و چه برای شرکت ها و مؤسساتی که سال ها در بازار حضور دارند بسیار حیاتی می باشد.

فهرستی که در زیر آمده لیست کاملی از تمام پروژه های تحقیقاتی است که مجموعه کافه ام بی ای (Cafe MBA ) با کمک اساتید و نیروهای مجرب و کارآزموده قادر به اجرای آن ها می باشد.

فهرستی که در زیر آمده لیست کاملی از تمام پروژه های تحقیقاتی است که مجموعه کافه ام بی ای (Cafe MBA ) با کمک اساتید و نیروهای مجرب و کارآزموده قادر به اجرای آن ها می باشد.

تحقیقات بازاریابی در زمینه مشتری/ مصرف کننده : (Marketing Research in field of Customer/Consumer)

۱- اندازه گیری رضایت و وفاداری مشتریان (Satisfaction & Loyalty)

۲- بررسی الگوی خرید مشتریان (Customer Buying Pattern)

۳- بررسی دلایل خرید مصرف کنندگان از محصولات و خدمات شرکت. (Buying Consumer Reasons)

۴- بررسی رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات با درگیری ذهنی پایین( Low Involvement) و درگیری ذهنی بالا

( High Involvement)

۵- بررسی میزان CRM و ECRM بر افزایش سود شرکت ها و مؤسسات خدماتی.

تحقیقات بازاریابی در زمینه بازار : (Marketing Research in field of Market)

۱- اندازه گیری سهم بازار (Market Share) به تفکیک محصولات در مقایسه با رقبا.

۲- تحقیقات بازار با هدف معرفی هر چه بیشتر و بهتر یک شرکت و محصولات آن به عموم جامعه.

۳- بررسی حرکات قابل پیش بینی رقبا. (Competitor Predictable)

۴- بررسی علل افت فروش یک شرکت. (Sell Decline)

۵- بررسی چگ.نگی بخش بندی بازار (Segmentation) و انتخاب بازار هدف (Target Market)

۶- بررسی ویژگی بازار هدف در فرایند تصمیم گیری خرید. (Buying Decision- Marketing Process)

۷- بررسی ورود محصولات فعلی به بازارهای جدید (Market Development) بر اساس مدل ایگور آنسوف (Ansoff) (نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها)

۸- بررسی ورود محصولات جدید به بازارهای جدید ، بر اساس مدل ایگور آنسوف (نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها).

۹- بررسی چگونگی ورود به بازارهای گوشه ای (Niche Market).

تحقیقات بازاریابی در زمینه محصولات یا خدمات : (Marketing Research in field of Product & Servicee)

۱- اندازه گیری سهم ذهنی و سهم قبلی مشتری به تفکیک محصولات و خدمات و نیز برای محصولات و خدمات جدید.

(Share of Mind & Share of Heart)

۲- تحقیقات بازار با هدف توزیع محصولات و خدمات متناسب با ویژگی های جمعیت شناختی.

۳- تحقیقات بازار با هدف توزیع محصولات و خدمات متناسب با مناطق مختلف تهران و مراکز استان ها.

۴- پیش آزمون محصول جهت دستیابی به سلیقه مصرف کنندگان.

۵- بررسی ورود محصولات و خدمات جدید به بازارهای فعلی (Product & Service Development) بر اساس مدل ایگو آنسوف (نقاط قوت، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها)

تحقیقات بازاریابی در زمینه قیمت : (Marketing Research in field of Price)

۱- چگونگی قیمت گذاری (Pricing) محصولات و خدمات فعلی نسبت به رقبا (برای شرکت ها و مؤسسات خدماتی موجود در بازار)

۲- چگونگی قیمت گذاری (Pricing) محصولات و خدمات جدید نسبت به رقبا (برای شرکت ها و مؤسسات خدماتی تازه وارد و موجود در بازار)

۳- بررسی چگونگی قیمت گذاری در بازارهای گوشه ای (Pricing in niche Market)

* تحقیقات بازاریابی در زمینه توزیع :(Marketing Research in field of Distribution)

۱- شناسایی کانال های توزیع متناسب با محصول

تحقیقات بازاریابی در زمینه پیشبرد: (Marketing Research in field of Promotion)

۱- به کارگیری ابزارهای تشویقی (Promotion) در چه زمانی ، چه مکانی ، چه بازاری و روی چه نوع محصولی می تواند منجر به فروش بیشتر و دستیابی به سهم بازار بالاتر گردد.

تحقیقات بازاریابی در زمینه تبلیغات : (Marketing Research in field of Advertising)

۱- اندازه گیری اثربخشی تبلیغات در میان تمام اقشار جامعه.

۲- ارزیابی برنامه جامع تبلیغاتی قبل و بعد از اجرای برنامه.

۳- پیش آزمون محتوای تبلیغات.

۴- بررسی اثربخشی تبلیغات پس از یک دوه انجام تبلیغات (دسترسی، فراوانی، نگرش و ضریب تأثیر پیام)

۵- معرفی شیوه های تبلیغات به شرکت ها متناسب با بازار هدف آن ها. (Advertising fitness Target Market)

تحقیقات بازاریابی در زمینه برند : (Marketing Research in field of Brand)

۱- اندازه گیری آگاهی از برند و تصویر ذهنی برند (Brand Awareness & Brand Image)

۲- اندازه گیری ارزش ویژه برند بر مبنای مشتری (مدل CBBE ) (Customer Based Brand Equity)

۳- اندازه گیر سهم برند در مقایسه با رقبا. (Brand Share)

۴- اندازه گیری رضایت از برند ، وفاداری به برند ، اعتماد به برند و وابستگی به برند.

(Brand Satisfaction & Brand Loyalty & Brand Trust & Brand Attachment)

[ ویژه شرکت ها و برندهایی که در مرحله رشد ، بلوغ و حتی افول قراردارند]

۵- بررسی نام تجاری (Brand Name) و نشان تجاری (Brand Mark or logo) در اذهان مشتریان بالقوه ، بالفعل و عموم جامعه.

۶- به کارگیری روش های نوین در جهت برندسازی محصولات ، خدمات و شرکت ها. (Branding)

۷- تحقیقات بازار با هدف برندسازی مجدد. (Rebranding)

۸- تحقیقات بازار با هدف بررسی شعار تبلیغاتی (Slogan) و شعر یا موسیقی (Jingles) تبلیغاتی شرکت یا مؤسسه خدماتی.

تحقیقات بازاریابی در زمینه جایگاه سازی : (Marketing Research in field of Positioning)

۱- بررسی جایگاه سازی یک شرکت در بازار هدف از نظر محصول- قیمت- توزیع- پیشبرد فروش.

۲- بررسی جایگاه سازی مجدد یک شرکت یا محصولات و خدمات آن به صورت کل یا به تفکیک. (Repositioning)

* Marketing Plan:

در این بخش از طرح کسب و کار نحوه رقابت در بازار ، استراتژی کلی بازار یابی و فروش ، جلب مشتری ،طرحهای تبلیغاتی و ترویجی به همراه بودجه مورد نیاز جهت آنها ، فرایند خرید و کنترل موجودی ، نحوه ورود و خروج کالا و به طور کلی امور مرتبط با قیمت گزاری ، توزیع ، تبلیغات ،پیش بینی تولید و کنترل ها مورد اشاره قرار می گیرد.

* Business Plan :

برنامه کسب و کار به عنوان ابزاری برای پیش بینی و مدیریت بهتر کسب و کارهای موجود و یا جدید می باشد . این کار از طریق توجه به اولویتها ، نظارت و ارزیابی پیشرفت کار و کمک به دستیابی اهداف از پیش تعیین شده صورت می گیرد. این چنین طرحی کار آفرینان را قادر می سازد تا در مراحل کسب و کار آمادگی های لازم را برای پیشبرد برنامه ها بدست آورند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن